Aktualności
Antyradio świetnie zaczęło 2022 rok. W fali XII 2021-II 2022 badania Radio Track stacja notuje 2,9 proc. udziału w czasie słuchania, co oznacza wzrost rok do roku o +0,2 pproc*. Jest to najwyższy wynik w historii stacji.

9 marca 2022

Aktualności
Antyradio i Meloradio zanotowały najwyższe wyniki słuchalności w swojej historii.

13 października 2020