AI w zawodzie dziennikarza – debata i panele dyskusyjne