Monika Bednarska w strukturach sprzedaży bezpośredniej Grupy Eurozet