"Jak trzy pokolenia Polek rozumieją swoją wyjątkowość" - raport