Podsumowanie akcji pomocowej Fundacji Radia ZET dla ofiar wojny w Ukrainie