Fundacja Radia ZET pomaga ofiarom wojny na Ukrainie